ΤεκμηρίωσηΤι είναι το MynetLab;

To MynetLab είναι μια νέα υπηρεσία που αναπτύχθηκε από το ΚΥΤΠ/ΑΠΘ και το NOC/ΕΔΕΤ και αντικείμενο της είναι η παροχή στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μιας υποδομής δικτυακού εργαστηρίου με πραγματικό εξοπλισμό. Τελικός σκοπός είναι η τριβή και εξοικείωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις δικτυακές τεχνολογίες σε πραγματικό περιβάλλον τόσο στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων όσο και στα πλαίσια της ευρύτερης ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

Ποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αυτή;

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας που διατηρούν λογαριασμό στο ίδρυμα του και το ίδρυμα τους είναι μέλος της ομοσπονδίας ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ

Από τι εξοπλισμό απαρτίζεται το εργαστήριο;

Απαρτίζεται από 5 δρομολογητές Cisco 7301 οι οποίοι συνδέονται σε ένα Gigabit Ethernet Switch μέσω 3 διαφορετικών συνδέσεων Gigabit Ethernet. Όλα τα δικτυακά στοιχεία του εργαστηρίου είναι δυνατόν να διαχειριστούν out-of-band μέσω ενός terminal server που έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτό.

Πως είναι προσβάσιμη η υπηρεσία mynetlab.gr;

H υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου mynetlab.gr ή mynetlab.grnet.gr. Ο χρήστης αφού περάσει την διαδικασία πιστοποίησης εισέρχεται στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας.

Εκεί οι επιλογές που διατίθενται στο χρήστη είναι οι

 • Κρατήσεις
 • Είσοδος
Servers

Πως γίνεται η κατανομή του χρόνου του εργαστηρίου στους χρήστες;

Με την βοήθεια του υποσυστήματος κρατήσεων, ο χρήστης μπορεί να έχει μια γενική εποπτεία των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το εργαστήριο. Οι κρατήσεις του χρήστη φαίνονται στο κεντρικό ημερολόγιο με πράσινο χρώμα, ενώ οι κρατήσεις άλλων χρηστών με μπλε. Επίσης φαίνονται με κόκκινο χρώμα οι «διαχειριστικές κρατήσεις»,δηλαδή χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες το εργαστήριο δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Servers

Επάνω δεξιά εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός ωρών χρήσης που δικαιούται ο χρήστης για την επιλεχθείσα εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την ιδιότητα του χρήστη(φοιτητής, μέλος ΔΕΠ) και από τις κρατήσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Η μετάβαση σε άλλη εβδομάδα γίνεται με χρήση του μικρού ημερολογίου αριστερά. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των κρατήσεων σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας ή μήνα με χρήση των αντίστοιχων κουμπιών. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κράτησής του, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη κράτηση.

Πως μπορώ να κάνω μια νέα κράτηση;

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει κράτηση κάνοντας κλικ στο επιθυμητό κελί του ημερολογίου. Σε περίπτωση επιτυχούς κράτησης αποστέλλεται ενημερωτικό email,το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον κωδικό πρόσβασης στις εικονικές μηχανές του εργαστηρίου. Η κράτηση μπορεί να είναι «επαναλαμβανόμενη», δηλαδή να επαναλαμβάνεται κάθε βδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, με μέγιστο όριο επανάληψης καθοριζόμενο από τον διαχειριστή του συστήματος. Το σύστημα επαναλαμβάνει κρατήσεις ΜΟΝΟ για τις εβδομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις απλής κράτησης, δηλαδή γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος επικάλυψης, καθώς επίσης και έλεγχος υπέρβασης του μέγιστου αριθμού ωρών/εβδομάδα.

Servers

Πότε μπορώ μπω στο περιβάλλον του εργαστηρίου;

Το υποσύστημα του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο σε αυθεντικοποιημένους χρήστες, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση απόπειρας πρόσβασης του εργαστηρίου σε λανθασμένη χρονική στιγμή, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Πως γίνεται η διαχείριση και παραμετροποίηση των δρομολογητών του εργαστηρίου;

Μέσω της κονσόλας ελέγχου δρομολογητών, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην γραμμή εντολών των δρομολογητών του εργαστηρίου. Η επιλογή του δρομολογητή γίνεται με χρήση των κουμπιών που βρίσκονται πάνω από την κονσόλα. Το κουμπί «επανεκκίνηση κονσόλας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση σφάλματος, για επανασύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου των δρομολογητών. Το κουμπί «Αρχικοποίηση δρομολογητή» χρησιμοποιείται για «χειροκίνητη» επανεκκίνηση και επαναφορά σε αρχική κατάσταση του δρομολογητή που έχει επιλεχθεί. Όλοι οι δρομολογητές επανεκκινούν αυτόματα κατά την διάρκεια της αρχικής εισόδου του χρήστη στο εργαστήριο.

Servers

Είναι δυνατόν να αποθηκεύσω την τρέχουσα κατάσταση μιας δικτυακής τοπολογίας που δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω;

Το εργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης της τρέχουσας κατάστασής του, υπό την μορφή ενός συνόλου ρυθμίσεων δρομολογητών. Το κάθε σύνολο ρυθμίσεων απαρτίζεται από αρχεία κειμένου με εντολές. Η εκκίνηση της διαδικασίας αποθήκευσης, γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου «Αποθήκευση κατάστασης». Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αποθήκευση σε κάποιο προϋπάρχον σύνολο ρυθμίσεων ή να δημιουργήσει ένα νέο.

Servers
Servers

Μήπως υπάρχουν templates ασκήσεων τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Ναι υπάρχουν. Γενικότερα υποστηρίζονται δύο τύποι συνόλων ρυθμίσεων:

 1. Προσωπικά: Δημιουργούνται από τον κάθε χρήστη και είναι ορατά μόνο από αυτόν.
 2. Κοινόχρηστα: Δημιουργούνται από τον Διαχειριστή και είναι ορατά από όλους, αλλά μόνο ο διαχειριστής έχει δικαιώματα μεταβολής ή διαγραφής τους.

Οι δεύτερες είναι ουσιαστικά templates που έχουν δημιουργηθεί από τους διαχειριστές του συστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες προκειμένου να αποτελέσουν την βάση για τις δικές τους ασκήσεις

Δεδομένου ότι παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης της τρέχουσας κατάστασης υποθέτω πως παρέχεται και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της αποθηκευμένης κατάστασης, σωστά;

Προφανώς. Το αποθηκευμένο σύνολο ρυθμίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά των δρομολογητών σε συγκεκριμένη κατάσταση. Η διαδικασία επαναφοράς πραγματοποιείται με χρήση του πλήκτρου «Φόρτωση συνόλου ρυθμίσεων».

Servers

Είναι δυνατόν να αλλάξω τα αρχεία παραμετροποίησης των δρομολογητών που έχω αποθηκεύσει ήδη ή είναι έτοιμα από τον διαχεριστή προκειμένου να πλησιάσω την τοπολογία που θέλω να υλοποιήσω;

Ναι παρέχεται επίσης η δυνατότητα επεξεργασίας των συνόλων ρυθμίσεων που ανήκουν στο χρήστη πριν αυτά φορτωθούν.

Servers

Μπορώ με κάποιο τρόπο να έχω διαθέσιμους στην τοπολογία που υλοποιώ σταθμούς εργασίας;

Ναι. Έχει υλοποιηθεί το υποσύστημα δημιουργίας και ελέγχου εικονικών μηχανών το οποίο παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει, εποπτεύσει, χρησιμοποιήσει, χειριστεί και τέλος καταστρέψει έναν τυχαίο αριθμό από εικονικές μηχανές

Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται;

Αυτήν την στιγμή ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εικονικές μηχανές που θα τρέχουν ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα.

 • Windows 7
 • Debian 64 bit
 • Debian 32 bit

Κάνοντας χρήση του υποσυστήματος δημιουργίας και ελέγχου εικονικών μηχανών,o χρήστης μπορεί να δει το πλήθος, τον τύπο, την τρέχουσα κατάσταση των μηχανών του εργαστηρίου καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές (πόρτα VNC και OneTimePassword).

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στην κάθε εικονική μηχανή;

Η πρόσβαση στην κονσόλα της κάθε μηχανής γίνεται μέσα από τον Internet browser με χρήση java applet. Μέχρι στιγμής υποστηρίζονται όλοι οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές όπως

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

To applet ανοίγει σε ξεχωριστό tab,εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί αριστερά. Εναλλακτικά παρέχεται και δυνατότητα πρόσβασης με χρήση εξωτερικού προγράμματος VNC χρησιμοποιώντας το Port που αναφέρεται στο tab της επισκόπησης εικονικών μηχανών

Servers

Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μαζικά ενέργειες σε όσες εικονικές μηχανές επιλέξει. Οι εντολές αυτές μπορεί να είναι:

 • Εκκίνηση. Πραγματοποιείται εκκίνηση εικονικής μηχανής που τέθηκε για κάποιον λόγο εκτός λειτουργίας.
 • Βίαιος τερματισμός. Η μηχανή τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.
 • Διαγραφή. Η εικονική μηχανή καταστρέφεται οριστικά και απελευθερώνονται όλοι οι πόροι που είχαν δεσμευθεί για αυτήν στον εξυπηρετητή των εικονικών μηχανών.

Το κουμπί «ανανέωση» ανανεώνει άμεσα τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των εικονικών μηχανών. Σημειώνεται πως το σύστημα είναι ρυθμισμένο να πραγματοποιεί αυτόματα ανανέωση της κατάστασης του εργαστηρίου με κάποια προκαθορισμένη περίοδο

Servers
Servers
Servers
Servers
Servers